Opstellen en interpreteren van VIB's

Inhoud:

De tweedaagse training Opstellen interpreteren van Veiligheidsinformatiebladen geeft u inzicht in de verplichtingen vnauit REACH en vanuit de Arbowet rond de veiligheidsinformatiebladen (VIB) en de blootstellingsscenario's. U leert zowel om een VIB op juiste wijze op te stellen en om de informatie van een VIB te interpreteren voor uw eigen situatie. Daarbij komen alle rubrieken van het VIB en de blootstellingssenario's aan bod. 

Voor wie:

De training is bedoeld voor chemic, mengers, laboranten en productontwikkelaars (R&D) en medewerkers die de taak hebben om VIB's op te stellen of om deze te vertalen naar bedrijfsspecifieke instructies of werkplekinstructiekaarten (WIK's). Ook voor arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen is deze training geschikt.

Waar:

De training wordt gehouden bij Antropia, Hoofdstraat 8, Driebergen-Zeist (pal naast NS-station Driebergen/A12).

Prijs:

€ 1.195,00 exclusief BTW

In combinatie met de training 'Etiketteren volgens GHS/CLP' bedraagt de prijs € 2.370,00 exclusief BTW

Data:

donderdag 14 oktober 2021
vervolgdata : 4 november 2021


Vraag meer informatie aan Direct inschrijven