Publicaties

Lelie Trainingen wordt regelmatig uitgenodigd haar deskundigheid in vakbladen, nieuwsbrieven en blogs te delen.

Artikelen

'Doe maar een training'. Opleidingsbudetten zijn bijna gehalveerd. Toch blijven bedrijven investeren in trainen zinvol vinden. En dat is het ook. Mits zij het gewenste resultaat van leerinterventies vooraf vaststellen. Zodat meten echt weten is. Lees meer....

'Kenniswerken is netwerken'. In de huidige kenniseconomie is menselijk kapitaal van steeds groter belang voor het concurrerend vermogen van organisaties. Daardoor neemt ook het belang van opleidingen toe, en zien we dat leren en werken steeds meer samenvallen. Lees meer....

'Rondetafelgesprek over certificeren, leren en registreren'. In het nieuwe certificeringsschemaarbodeskundigen blijft na- en bijscholing een verplicht onderdeel. Maar wat heb je aan certificatie? Lees meer....

Blogs

Direct of bot? Lees meer....

Veiligheidgehoorzaamheid... Lees meer...

Aansluiten bij je gesprekspartner, lastiger dan je denkt. Lees meer....

Waarde toevoegen. Lees meer....

Acceptatie. Lees meer....

Filmpje. Lees meer....

Werkgever is preventiemedewerker in een spagaat. Lees meer....

Pesten op het werk: Herkennen en erkennen. Lees meer....

Ben ik deel van het probleem? Lees meer.....

Hoe laat jij je gelden? Lees meer....

Aanspreken op gedrag. Lees meer....

Wie geen enkel risico neemt... Lees meer....